Úvodní strana >

O metodě

ČÍM JE DIRECT METHOD TAK VÝJIMEČNÁ?

Základním prvkem metody je „řízená“ konverzace. Student je nucený hovořit od první hodiny, naučená slovíčka a fráze ihned podle instrukcí lektora opakuje a procvičuje. Tempo a dynamika hodin se udržuje tak, aby studenti byli soustředěni na 100 %.

 

Co metoda studentům přinese?

  • V pohodě zvládat běžnou konverzaci s cizinci
  • Zvýšit si sebevědomí při vyjadřování
  • Zbavit se strachu z mluvení
  • Zvyknout si na cizí jazyk jako na mateřský jazyk
  • Učit se přirozeným způsobem – mluvením
  • Okamžitě využívat získané vědomosti v praxi

 

 

Zásady metody

 

Rychlost. Lektor mluví během hodiny se studenty rychle, zachovává přirozené tempo konverzace. I když zpočátku mohou studenti považovat takovýto způsob vedení hodiny za překvapující, rychle si na něj zvyknou. Rychlé tempo studentovi umožní porozumět rozhovorům v cizím jazyce, v přirozené rychlosti.
 

Otázky. Lektor pokládá každou otázkou dvakrát, rychle, přičemž automaticky pro studenta začíná odpověď. To umožňuje studentovi porozumět otázce a také se na odpověď připravit, což nakonec vede k dynamičtější hodině. Lektor pasivně nečeká, až student zodpoví otázku sám, nýbrž ho neustále podněcuje k pohotové odpovědi. Takto se u studenta jazyk automatizuje a dostává se mu „do krve“.
 

Odpovědi. Odpovědi jsou v nižších úrovních stanoveny tak, že je ani lektor, ani student nemohou pozměnit. Student si tak procvičuje přesně ta slova a gramatické jevy, které musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povolené, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí. Student se tak nejprve učí „noty“ a potom dokáže samostatně tvořit věty.

Za účelem vytváření správných lingvistických návyků by měl student mluvit rychle bez přestávek a přemýšlení. Tento proces odstraňuje návyk přemýšlení, překládání vět a gramatických jevů z rodného jazyka do cizího, což brání schopnosti porozumět a mluvit v přirozené rychlosti. Nejlepším způsobem, jak se jazyk naučit, je jednoduše jím mluvit. Studenti odpovídají na lektorovy otázky v nejdelší možné podobě. Tímto způsobem student mluví dlouho a procvičuje si tak slova a gramatické jevy přímo v praxi.
 

Časté opakování učiva. Tajemství úspěchu při učení cizího jazyka je opakování. Učení jazyka ve velké míře vzniká z vytváření rychlých reflexů, které jsou podobné psaní na stroji nebo hraní na klavír. Takové reflexy mohou být naučené pouze způsobem častého opakování. Aktivity by se měly opakovat do té doby, dokud je student nebude schopný používat automaticky. Toto je jedna z nepopiratelných výhod přímé metody oproti jiným metodám, kde jednou probrané učivo není často opakované, a tudíž zanechává mezery ve vědomostech studenta. Tímto způsobem je zajištěno, že student vědomosti nikdy nezapomene.

 

lekcialekcie 2

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.